ÇALIŞMALAR

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ

   

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

Tutulması kanunen zorunlu muhasebe defterlerinin 3568 sayılı meslek yasasının verdiği yetki ile yasal mevzuatlara uygun olarak tutulmasını gerçekleştiriyoruz.

İşletme Defteri:
Taşımacılık, Hizmet, Alım, Satım, İmalat, İnşaat, Zirai Kazanç, Apartman, Site ve Alış Veriş Merkezi Yönetimi başta olmak üzere tüm sektörlerin İşletme Defterleri...

Serbest Meslek Kazanç Defteri:
Avukat, Doktor, Diş Hekimi tüm serbest meslek kazanç defterleri...

Dernekler ve Vakıflar:
Merkez, Şube ve Ticari İşletmeleriyle Derneklerin, Vakıfların defterleri...

Bilanço Esasına Göre Defterler:

Hizmet, Alım, Satım, İmalat, İnşaat ve tüm sektörlerdeki Şahıs Firmaları, Adi
Ortaklık, Kollektif, ve Adi Komandit Şirketlerin defterleri...

Hizmet, Alım, Satım, İmalat, İnşaat ve tüm sektörlerdeki Hisseli Komandit ve Limited Şirket Defterleri...

Hizmet, Alım, Satım, İmalat, İnşaat ve tüm sektörlerdeki Anonim Şirket Defterleri...

Kooperatifler:
Köy Kaldırma ve Orman, Esnaf Kefalet, Turizm, Tüketim, Taşımacılık, Üretim, Satış, İhale Usulu Yapı ve Emanet Usulü Yapı Kooperatifleri