ÜCRETLER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ücret Tarifesi

   

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 02.01.1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve meslek mensuplarınca uygulanması zorunlu olan asgari ücret tarifesine göre ücretler hesaplanır.

ÜCRETLERİN BELİRLENMESİNDE ESAS KRİTERLER
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ücretleri belirlenirken aşağıdaki kıstaslar dikkate alınır.
1- İşletmenin Hukuki Yapısı
2- İşletmenin Yeri
3- İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Sektör
4- İşçi Çalıştırma Durumu
5- Kredi Kartı İşlemleri ve Sayısı
6- Yazar Kasa Kullanımı
7- Stok Çeşitleri
8- Çalıştığı Banka Sayısı
9- Kullandığı Çek ve Senet Sayısı
10- Net Satış Tutarı
11- Net Alış Tutarı
12- Satış Faturası Sayısı
13- Alış Faturası Sayısı
14- Müşteri Sayısı
15- İşletmenin Tamamlayıcı İşlemleri

2020 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi