REFERANSLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler iş yaptıkları müşterilerini resmi makamlar dışında hiç kimseye açıklayamazlar.

   

3568 sayılı SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK'lerinde Reklam Yasağı ve Sır Saklama sorumluluğu vardır.

Söz konusu reklam yasağı nedeniyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler iş yaptıkları müşterilerini açıklayamazlar.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Sır Saklama yükümlülükleri nedeniyle iş yaptıkları müşterileri hakkında bilgileri resmi makamlar haricinde tümüyle saklamak zorundadırlar.