ÖZ GEÇMİŞ

Uygar BALCI - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

   

Uygar BALCI - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Bağımsız Denetçi | Konkordato Komiseri | Öğretmen | Bilirkişi

Muhasebe ve Mali Müşavirlik çalışmaları yapmakta olduğumuz büromuz 2005 yılında Uygar BALCI tarafından kurulmuştur.

MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK ÇALIŞMALARI
2005 yılından beri 3568 sayılı SMMM ve YMM Kanunun'da tarifi yapılan, gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

 • Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
 • Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
 • Yukarıdaki yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.
 • İş sahiplerine muhasebe, mali, vergi ve sosyal güvenlik alanında danışmanlık yapmak.

 

VERİLEN EĞİTİMLER
2004 yılından beri Özel Kurslarda, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında, Muhasebe ve Mali Müşavirlik Öğrencilerine kurs ve özel dersler.

 • Muhasebe Eğitimleri (Muhasebe, Muhasebe Standartları) "Özel Kurslarda ve Özel Derslerle"  [Üniversite Öğrencilerine, Üniversite Mezunlarına ve Meslek Edinmek isteyenlere]
 • SMMM Staj Başlatma Sınavlarına Hazırlık Temel Hukuk Dersleri (Genel Hukuk, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İdari Yargı Hukuku, İcra ve İflas Hukuku) "Özel Kurslarda, Ankara SMMM Odasında, Adıyaman SMMM Odasında" [SMMM Staj Başlatma Öğrencilerine]
 • SMMM Staj Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Temel Hukuk Dersleri (Genel Hukuk, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İdari Yargı Hukuku, İcra ve İflas Hukuku) "Özel Kurslarda, Ankara SMMM Odasında" [SMMM Staj Yeterlilik Öğrencilerine]
 • SMMM Staj Başlatma Sınavlarına Hazırlık Meslek Hukuku Dersleri (3568 sayılı SMMM ve YMM Kanunu) "Özel Kurslarda, Ankara SMMM Odasında" [SMMM Staj Başlatma Öğrencilerine]
 • SMMM Staj Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Meslek Hukuku Dersleri (3568 sayılı SMMM ve YMM Kanunu) "Özel Kurslarda, Ankara SMMM Odasında" [SMMM Staj Yeterlilik Öğrencilerine]
 • SM'den SMMM ye geçiş Eğitimi Temel Hukuk Dersleri (Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku) "Ankara SMMM Odasında"  [Serbest Muhasebecilere]
 • SM'den SMMM ye geçiş Eğitimi Meslek Hukuku Dersleri (3568 sayılı SMMM ve YMM Kanunu) "Ankara SMMM Odasında"  [Serbest Muhasebecilere]
 • TÜRMOB Eğitimleri; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Eğitimi "Ankara SMMM Odası, Yozgat SMMM Odası, Giresun SMMM Odası, Trabzon SMMM Odası"  [Serbest Muhasebecilere ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere]
 • TÜRMOB Eğitimleri; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu İkincil Düzenlemeler Eğitimi "Ankara SMMM Odası"  [Serbest Muhasebecilere ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere]
 • TÜRMOB Eğitimleri; KOBİ'ler için Türkiye Finansal Raporlama Standartları Eğitimi "Ankara SMMM Odası"  [Serbest Muhasebecilere ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere]
 • SEMİNER; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Genel Kurul ve Esas Sözleşmeler Eğitimi "Tokat SMMM Odası"  [Serbest Muhasebecilere ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere]
 • Bilanço ve Mizan Okuma Eğitimi (Bilanço ve Mizanların oluşturulmasında dikkat edilecek önemli unsurlar) "Özel Kurslarda" [SMMM Staj Yeterlilik Öğrencilerine, Serbest Muhasebecilere ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere]

DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI

 • Ticaret davalarında ön bilirkişilik incelemeleri ve ön inceleme sonucunda dava sürecinde yapılabilecek işlemler hakkında danışmanlık, [Gerçek ve Tüzel Kişilere]
 • İflas istemi üzerine gelişen İflas Ertelemesi ve İflas Ertelemesinin İptali süreçlerinin yönlendirilmesi, bu süreçlerde mali raporlar ve dilekçelerin yazılması,  [Gerçek ve Tüzel Kişilere]
 • İyileştirme Raporlarının hazırlanması,  [Gerçek ve Tüzel Kişilere]
 • Konkordato Danışmanlığı Hizmetleri [Gerçek ve Tüzel Kişilere]
 • Dava süresince Mali Hukuk ve Adli Muhasebe alanlarında özel danışmanlık hizmetleri,  [Gerçek ve Tüzel Kişilere]
 • Mesleki Eğitimleri, meslektaşlarımıza ve meslektaş adaylarımıza vermeyi sürdürüyoruz.

BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞMALARI

 • 2005 yılından beri Ankara Adliyesi'nden tevdi edilen uyuşmazlık dosyalarına ilişkin Mali Hukuk ve Adli Muhasebe incelemelerinin yapılması, raporlarının hazırlanması ve sunulması işlemleri,
 • Ticari Davalara ilişkin tarafların talebi üzerine Özel Bilirkişilik Hizmetleri verilmesi,

SEÇİLMİŞ GÖREVLER

 • 2008 - 2010 Ankara SMMM Odası, TÜRMOB Delegesi 
 • 2008 - 2010 Ankara SMMM Odası, Oda Danışma Meclis Üyesi
 • 2010 - 2013 Ankara SMMM Odası, TÜRMOB Delegesi 
 • 2010 - 2013 Ankara SMMM Odası, Oda Danışma Meclis Üyesi

AYRICA

 • Mesleğimizin ilkeleri olan dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sır saklama, sorumluluk, bağımsızlık ve haksız rekabet yapmama unsurlarına uygun olarak çalışılmaktadır.
 • Müşterilere yasal standartlara uygun olarak Muhasebe, Mali Müşavirlik, Ticaret ve Vergi Dava Danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.
 • Mali Hukuk Konularında özel Bilirkişilik hizmeti ve özellikle İflas, İflas Ertelemesi, Birleşme v.b. Türk Ticaret kanunu kapsamında danışmanlık hizmetleri vermektedir.
 • 2010 -2012 yılları arasında ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI'NDA (ASMMMO) EĞİTMEN olarak eğitimler verilmiştir.
 • 2012 yılında Yeni Türk Ticaret Kanunu geçiş sürecinde TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ (TÜRMOB) EĞİTMENİ olarak eğitimler verilmiştir.