EĞİTİMLER

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERE ÖZEL EĞİTİMLER

   
 • Bilanço Okuma Teknikleri Eğitimi

  • Muhasebenin Temel ilkelerine bağlı olarak bilanço okuyabilmek ve okunan bilanço üzerinde analiz yapabilmek üzerine eğitim sürecidir.
  • Şirket sahipleri ve yöneticileri için çok önemli olan bilanço okuyabilme yetisi çok önemlidiir. Böylece yönetimini etkin kılabilirsiniz.

  EĞİTİMİN İÇERİĞİ
  Teorik Eğitim:
  Bilanço yapısı ve temel bilanço ilkeleri üzerine bilgi aktarılmasını kapsamaktadır.
  Pratik Eğitim:
  Gerçek bilançolar üzerinde pratikleri kapsamaktadır.

 • KOBİ - TFRS Eğitimi

  • Yeni Türk Ticaret Kanunu ile hayatımıza giren yeni Muhasebe Standartları ve yeni Denetim Standartları konularında esaslı yenilikler içeren düzenlemelerin ele alındığı özel bir eğitim sürecidir.
  • Muhasebe Sistemi hakkında yeni değişiklikleri içeren eğitimin amacı muhasebeyi evrensel bir meslek olmasını sağlamaktır.
    
   EĞİTİMİN İÇERİĞİ
   KOBİ - TFRS (IFRS for SMEs)

   Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Türk Finansal Raporlama Standartları (35 Bölüm)
 • İş Hukuku Eğitimleri

  2004 yılından beri Mesleğimizle ilgili Staj Başlatma, Staj Yeterlilik, SM'den SMMM'ye geçiş sınavlarına yönelik İş Hukuku Eğitimleri vermektedir.

  EĞİTİMİN İÇERİĞİ
  4857 s. İş Kanunu
  5510 s. Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  4447 s. İşsizlik Sigortası Kanunu
  Ve İlgili Mevzuat

 • Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu

  TÜRK TİCARET KANUNU VE BORÇLAR KANUNU EĞİTİMİ
  2004 yılından beri Mesleğimizle ilgili Staj Başlatma, Staj Yeterlilik, SM'den SMMM'ye geçiş sınavlarına yönelik Temel Hukuku Eğitimleri vermekteyim.

  EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  1. GENEL BİLGİLER

  GENEL OLARAK HUKUK

  HAKLAR

   

  2. ÖZEL HUKUK BİLGİSİ

  4721 s. MEDENİ KANUN 

  818 s. BORÇLAR KANUNU

  6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU

   

  3. KAMU HUKUKU

  2577 s. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

  2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU

  4857 s. İŞ KANUNU

  5510 s. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

  4447 s. İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

   

  4. KAVRAMLAR

 • 3568 s.Smmm Ve Ymm Kanunu - Mali Müşavirlik Meslek Hukuku

   

  3568 s. SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU EĞİTİMİ
  2004 yılından beri Meslek Yasamızla ilgili Staj Başlatma, Staj Yeterlilik, SM'den SMMM'ye geçiş sınavlarına yönelik Meslek Hukuku Eğitimleri verilmektedir

  EĞİTİMİN İÇERİĞİ
  YASA
  3568 s. SM-SMMM-YMM Kanunu
  5604 s. Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun
  YÖNETMELİKLER
  Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik
  2- Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  3- Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  4- Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği
  5- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliği 
  6- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları İle Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelik
  7- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Gereğince Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik
  8- Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter Ve Kayıtlar İle Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelik
  9- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları İle Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin Organlarının Denetim Hakkında Yönetmelik
  10- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliği
  11- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Disiplin Yönetmeliği
  12- Serbest Muhasebeci Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  13- Yeminli Mali Müşavirlik Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği
  14- Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik
  15- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet Ve Reklam Yasağı Yönetmeliği

  TEBLİĞ
  Genel Tebliği (Sıra No: 4) 

  YÖNERGE
  Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

  MECBURİ MESLEK KARARLARI
  1- Emanet Para Makbuzu İle İlgili Meslek Kararı
  2- Ortaklık Bürosu İle İlgili Meslek Kararı
  3- Kaşe Kullanma Usulleri İle İlgili Mecburi Meslek Kararı
  4- V.U.K. Mükerrer 227'nci Mad. Göre İmzalanacak Vergi Beyannamelerine İlişkin Mecburi Meslek Kararı
  5- Meslek Ahlakı Kuralları İle İlgili Mecburi Meslek Kararı