ÇALIŞMALAR

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ

   

3568 s. SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU ile verilen yetki çerçevesinde mali beyannamelerin gönderilmesi ve beyanname gönderilmesinde aracılık hizmetleri...

- Münhasıran Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı ile Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri

- Münhasıran Menkul Sermaye ile Sair Kazanç ve İrat Bildirimleri

1. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

A. Münhasıran Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı ile Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri

B. Münhasıran Menkul Sermaye ile Sair Kazanç ve İrat Bildirimleri

C. Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı ile Zirai Kazanç Bildirimleri

2. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

3. DİĞER BEYANNAMELER

A. KDV, Muhtasar ve Veraset ve İntikal

B. Banka Hesap Vaziyeti, SGK (Özel İnşaat-Aylık), Diğer Beyan ve Bildirimleri

C. Vergi Usul Kanunu mükerrer 227/4 nolu tebliğ hükümleri dışında kalan ve defter tutturup beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmayan vergi mükelleflerine ilişkin 340 nolu tebliğde belirtilen 4 nolu Aracılık sözleşmesine göre e-beyanname ile gönderilecek beyannamelerin bildirilmesi

a) Aylık KDV E-Beyannameleri

b) 3 Aylık Muhtasar E-Beyannameleri

c) Geçici E-Beyannameler

d) Yıllık E-Beyannameler