ÇALIŞMALAR

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ

   

3568 s. SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU uyarınca gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
A. Sürekli Danışmanlık 
B. Arızi Danışmanlık
a) Büroda
b) İlgili işletmede
C.Kontrol ve Revizyon İşlemleri
D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması
a) Hizmet, Alım, Satım İşletmelerinde Muhasebe Sistemi Kurulması,
b) İnşaat, İmalat İşletmelerinde Muhasebe Sistemi Kurulması,