ÇALIŞMALAR

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ

   

3568 s. SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU Uyarınca;
Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, mali, vergi ve sosyal güvenlik konularında, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Türk Ticaret Kanunu Gereğince Denetçilik
a) Banka ve sigorta şirketleri
b) Halka açık şirketler ve aracı kurumlar
c) Diğer şirketler