3568 s. SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU EĞİTİMİ
2004 yılından beri Meslek Yasamızla ilgili Staj Başlatma, Staj Yeterlilik, SM'den SMMM'ye geçiş sınavlarına yönelik Meslek Hukuku Eğitimleri verilmektedir

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
YASA
3568 s. SM-SMMM-YMM Kanunu
5604 s. Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun
YÖNETMELİKLER
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik
2- Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
3- Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
4- Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği
5- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliği 
6- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları İle Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelik
7- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Gereğince Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik
8- Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter Ve Kayıtlar İle Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelik
9- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları İle Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin Organlarının Denetim Hakkında Yönetmelik
10- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliği
11- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Disiplin Yönetmeliği
12- Serbest Muhasebeci Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
13- Yeminli Mali Müşavirlik Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği
14- Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik
15- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet Ve Reklam Yasağı Yönetmeliği

TEBLİĞ
Genel Tebliği (Sıra No: 4) 

YÖNERGE
Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

MECBURİ MESLEK KARARLARI
1- Emanet Para Makbuzu İle İlgili Meslek Kararı
2- Ortaklık Bürosu İle İlgili Meslek Kararı
3- Kaşe Kullanma Usulleri İle İlgili Mecburi Meslek Kararı
4- V.U.K. Mükerrer 227'nci Mad. Göre İmzalanacak Vergi Beyannamelerine İlişkin Mecburi Meslek Kararı
5- Meslek Ahlakı Kuralları İle İlgili Mecburi Meslek Kararı